KOMİTE VE KURULLAR

KONGRE BAŞKANI

Prof. Dr. Hayati AKTAŞ (AKEV Üniversitesi Rektörü)

 

KONGRE EŞ BAŞKANLARI

Prof. Dr. Mehmet Seyfettin EROL(Gazi Üniversitesi –Ankara Kriz ve Siyaset Çalışmaları Merkezi (ANKASAM) Başkanı

Prof. Dr. Giray Saynur DERMAN (Marmara Üniversitesi –ANKASAM Rusya Danışmanı)

 

DÜZENLEME KURULU

Prof. Dr. Cengiz ANIK

Prof. Dr. Giray Saynur DERMAN

Prof. Dr. Hayati AKTAŞ

Prof. Dr. Mehmet Seyfettin EROL

Prof. Dr. Mustafa TALAS

Doç. Dr. Vefa KURBAN

 

SEKRETERYA

Yrd. Doç. Dr. Ayşe Gül SONCU

Yrd. Doç. Dr. Emre OZAN

Yrd. Doç. Dr. Gökşen ARAS

Öğr. Gör. Ozan KARABAŞ

Arş. Gör. Kadir Ertaç ÇELİK