DAVET

Değerli Katılımcı;

02-03 Nisan 2020 Tarihleri Arasında Zeytinburnu Hilton otelde gerçekleştirilecek olan Uluslararası Kimya ve Farmakoloji Kongresine davetlisiniz.

Her seferinde olduğu gibi bu kongrede de konusunda uzman kişilere sahip ulusal ve uluslararası konuşmacılar panel ve konferanslarla güncel bilgilerini bizlerle paylaşmaya devam edecekler. Kimya ve Farmakoloji konusunun her boyutuyla inceleneceği, konuya yönelik yaklaşım biçimlerini, olası problemlere yönelik olası çözüm önerilerini ele almayı planlıyoruz,

Kimya Ve Farmakoloji Biliminde, Metodolojiden deneysel modellere, klinik eczacılıktan fiziko kimya ya, farmasötik kimyadan biyokimya ya, ergojenik ürünlerden eczacılık teknolojisine, biyofarmasötik ve farmakokinetikten farmakognozi ve yeni klinik stratejilere kadar Farmakoloji Biliminin her alanından konferans, Sempozyum, panel ve sunumlara yer verilecektir. Anı zamanda kongre süresince bu alanda birçok genç ve araştırmacıya bilgi ve becerilerinin gelişimine katkı sağlanması hedeflenmektedir.

Kongremizde en yeni gelişmelerin paylaşıldığı geniş bir bilimsel program, katılımcılar arasında yeni proje ortaklıkları için verimli bir akademik platform ve zengin bir sosyal program sunmaya çalışacağız.

Hazırlık sürecinde ve kongre sırasında değerli önerilerinizi, destek, katılım ve katkılarınızı bekliyor, İstanbul’da buluşmayı diliyoruz.

Saygılarımızla.,

 

Prof. Dr. Mustafa DEMİR

Kongre Başkanı

DAVETLİ KONUŞMACILAR

DESTEKLEYEN KURUMLAR